Revolusi Hijau - RHL Di Dalam Kawasan

Penyulaman

Longitude
115.63037700
Latitude
-2.16204700
RHL BPDAS
P1 (Penanaman Tahun Pertama)
Blok V Desa Liyu
Balangan
Halong
Liyu
2020
273 Ha
30 Ha
33000 Bibit
Karet
Layanan