Revolusi Hijau - RHL Di Dalam Kawasan

Monitoring Rehabdas KUD Gajah Mada

Longitude
115.83114800
Latitude
-2.89207900
Rehabdas IPPKH
P2 (Penanaman Tahun Kedua)
Peramasan 2×9 Hampang
Kotabaru
Hampang
Peramasan 2x9
2020
3 x 3 (1100 batang/Ha)
294 Ha
294 Ha
323400 Bibit
Sengon Jengkol Gaharu
Layanan