Revolusi Hijau - RHL Di Dalam Kawasan

Pemeliharaan

Longitude
115.00000000
Latitude
-3.00000000
IUPHHK-HTI
P0 (Pemeliharaan)
PETAK A333
Tanah Bumbu
Satui
Sejahtera Muli
2015
3 x 3 (1111 batang/Ha)
10 Ha
10 Ha
11110 Bibit
Sengon
Layanan