Revolusi Hijau - RHL Di Dalam Kawasan

Pemeliharaan

Longitude
114.83045600
Latitude
-3.45363500
IUPHHK-HA
P1 (Penanaman Tahun Pertama)
Kasiau
Tabalong
Murung pudak
Kasiau
2020
2 x 3 (1667 batang/Ha)
14 Ha
14 Ha
23338 Bibit
Sengon
Layanan