Revolusi Hijau - RHL Di Dalam Kawasan

Penanaman

Longitude
115.29120000
Latitude
1.41270000
IUPHHK-HA
P1 (Penanaman Tahun Pertama)
Blok eks RKT 2018
Tabalong
Bintang Ara
Dambung Raya
2020
3 x 6 (555 batang/Ha)
44.71 Ha
0.41 Ha
451 Bibit
Silin
Layanan