Revolusi Hijau - RHL Di Dalam Kawasan

Rehab Das KUD Gajah Mada

Longitude
115.82554800
Latitude
-2.89002700
Rehabdas IPPKH
P1 (Penanaman Tahun Pertama)
Pramasan 2x9
Kotabaru
Hampang
Pramasan
2019
3 x 3 (1100 batang/Ha)
294.5 Ha
108 Ha
118800 Bibit
Gaharu, Sengon dan Jengkol
Layanan