Revolusi Hijau - RHL Di Dalam Kawasan

Rehab das IPPKH PT. Usaha Kawan Sejati

Longitude
115.03467600
Latitude
-3.57195700
Rehabdas IPPKH
P1 (Penanaman Tahun Pertama)
UPT Tahura SA
Banjar
Aranio
Tiwingan Baru
2018
3 x 3 (1100 batang/Ha)
94 Ha
94 Ha
103400 Bibit
Matoa
Layanan